กรุงเทพ-กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-พังงา

ลิกไนท์ทัวร์ . กรุงเทพ-กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-พังงา

ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ-กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-พังงา ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

  • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
  • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
  • จุดจอดบขส.ท่าแซะ
  • จุดจอด อ.กะเปอร์
  • สุขสำราญ
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า
  • จุดจอด อ.กะปง
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *