กรุงเทพ-ตาขุน-ทับปุด-พังงา-ภูเก็ต

ลิกไนท์ทัวร์ . กรุงเทพ-ตาขุน-ทับปุด-พังงา-ภูเก็ต

ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ-ตาขุน-ทับปุด-พังงา-ภูเก็ต ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน
 • จุดจอดแยกพนม
 • จุดจอด บ.ทับคริสต์
 • จุดจอดแยกเขาต่อ
 • จุดจอด อ.ทับปุด
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
 • กระโสม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย
 • จุดจอด ท่าฉัตรไชย
 • จุดจอดตัวแทนเมืองใหม่
 • จุดจอด อ.ถลาง
 • จุดจอดบ้านท่าเรือ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *