กรุงเทพ-ทุ่งใหญ่-ทำทับ-คลองท่อม-กระบี่

ลิกไนท์ทัวร์ . กรุงเทพ-ทุ่งใหญ่-ทำทับ-คลองท่อม-กระบี่

ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ-ทุ่งใหญ่-ทำทับ-คลองท่อม-กระบี่ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • จุดจอดบขส.ท่าแซะ
 • จุดจอด อ.หลังสวน
 • จุดจอดแยกไชยา
 • จุดจอดตลาดนาสาร
 • จุดจอด อ.บ้านส้อง
 • จุดจอดบ้านนาเดิม
 • จุดจอดแยกนาสาร
 • จุดจอดแยกบ้านส้อง
 • จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่
 • จุดจอด อ.ลำทับ
 • พรุดินนา
 • จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.คลองท่อม
 • บางผึ้ง
 • จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.เหนือคลอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *