กรุงเทพ-ภูเก็ต สายเก่า

ลิกไนท์ทัวร์ . กรุงเทพ-ภูเก็ต สายเก่า

ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ-ภูเก็ต สายเก่า ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

  • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
  • จุดจอด อ.กะเปอร์
  • จุดจอดบ้านบางม่วง
  • จุดจอด ต.เขาหลัก
  • จุดจอดบ้านทับละมุ
  • จุดจอด อ.ท้ายเหมือง
  • สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย
  • จุดจอด อ.ถลาง
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *