กรุงเทพ-แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่

ลิกไนท์ทัวร์ . กรุงเทพ-แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่

ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ-แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • จุดจอด อ.หลังสวน
 • จุดจอดแยกไชยา
 • จุดจอดแยกนาเดิม
 • จุดจอดแยกนาสาร
 • จุดจอดแยกบ้านส้อง
 • จุดจอด อ.พระแสง
 • จุดจอดแยกชัยบุรี
 • จุดจอดบางสวรรค์
 • จุดจอด อ.ปลายพระยา
 • จุดจอด อ.อ่าวลึก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *