กรุงเทพ-แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่

ลิกไนท์ทัวร์ . กรุงเทพ-แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่

ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ-แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

  • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
  • จุดจอดแยกนาสาร
  • จุดจอดแยกบ้านส้อง
  • จุดจอด อ.พระแสง
  • จุดจอด อ.ชัยบุรี
  • จุดจอด อ.เขาพนม
  • จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.เหนือคลอง
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *