เบอร์โทร – จุดรับตั๋ว

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)ชั้น 1 ช่องหมายเลข 21A
โทร 097-1298229
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
โทร 089-4313555
ลิกไนท์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39
โทร 0-2894-6151-2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่
โทร 0-7566-3502
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงาจุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา
โทร 0-7641-2300
อ.ตะกั่วป่าจุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า
โทร 0-7641-2300
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมาจุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา
โทร 0-4424-5123,08-9672-4333